DGASPC OLT FACE ZECI DE ANGAJĂRI. PENTRU MULTE POSTURI NU SE CERE VECHIME

0
1765

Veşti bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt a scos la concurs nu mai puțin de 30 de posturi vacante, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Concursul va avea loc în data de 27 mai 2021 (proba scrisă). Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Posturile sunt disponibile în : Casele de Tip Familial „Luminița” Slatina, Casele de Tip Familial „Mugurel” Slatina, Casele de Tip Familial „Sf. Maria” Balș, Casele de Tip Familial „Sf. Nicolae” Caracal, Casele de Tip Familial „Sf. Mihail” Caracal, Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Caracal, Complex Servicii „Sf. Elena” Corabia, Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni, Complex Servicii Persoane Adulte Slatina, Complex Servicii Persoane Adulte Corabia, Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal și Centrul de Abilitare și Reabilitare Drăgănești Olt.

Gazeta Oltului vă prezintă, în rândurile de mai jos, ce posturi sunt scoase la concurs:

CASELE DE TIP FAMILIAL „LUMINIȚA” SLATINA: psiholog, nivel studii S, grad profesional stagiar – 1 post: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul „Psihologie”, specializarea „Psihologie”; atestatul de psiholog cu drept de liberă practică, pe treapta de specializare stagiar, eliberat de Colegiul Psihologilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

CASELE DE TIP FAMILIAL „MUGUREL” SLATINA: Asistent Medical, nivel studii PL, grad profesional Debutant – 2 posturi: nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de „Asistent medical generalist”; certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor – nu se solicită.

Îngrijitoare, nivel studii G – 2 posturi: nivelul studiilor – studii generale; vechime în muncă necesară ocupării posturilor – nu se solicită.

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MARIA” BALȘ: Asistent social, nivel studii S, grad profesional debutant – 1 post.: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul „Asistenţă socială”, specializarea „Asistenţă socială”; aviz de exercitare a profesiei de asistent social, având treapta de competență Debutant, eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. NICOLAE” CARACAL: Instructor de educație, nivel studii M, treaptă profesională Principal – 1 post: nivelul studiilor – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;vechime într-o funcţie cu nivel de studii medii – minim 3 ani și 6 luni.

Instructor de educație, nivel studii M – 1 post: nivelul studiilor – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime într-o funcţie cu nivel de studii medii – minim 6 luni.

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MIHAIL” CARACAL: Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post: nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de „Asistent medical generalist”; certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI CARACAL: Șef de centru, nivel studii S, gradul II – 1 post: Candidatţi pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenta sociala sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învațământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

COMPLEX SERVICII „SF. ELENA” CORABIA, Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți: Educator, nivel studii S – 1 post: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; certificat de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau după caz, dovada cu foaia matricolă că s-au parcurs discipline compatibile cu modulul psihopedagogic sus-amintit; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

Centrul maternal: Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional Debutant – 1 post: nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de „Asistent medical generalist”;certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II – 1 post: nivelul studiilor – studii generale/medii cu calificare în oricare din domeniile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, fochist, dovedită cu acte; autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR sau de un agent economic autorizat ISCIR – numai pentru muncitor calificat fochist; vechime într-o funcţie calificată din cele enumerate – minim 3 ani și 6 luni.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SPINENI: Șef de centru, nivel studii S, gradul II – 1 post:
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învațământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional debutant – 1 post: nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul „Kinetoterapie”; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 3 posturi: nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de „Asistent medical generalist”; certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor – nu se solicită.

Inspector de specialitate, nivel studii S, grad profesional IA – 1 post: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 ani și 6 luni.

COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA
Centrul de îngrijire și asistență: Kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional Principal – 1 post: nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul „Kinetoterapie”; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 3 ani și 6 luni.

Infirmieră, nivel studii G – 1 post: nivelul studiilor – studii generale; certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; vechime în muncă necesară ocupării postului – minim 6 luni.

Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant – 1 post: nivelul studiilor – studii generale; certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; vechime în muncă necesară ocupării postului – nu se solicită.

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională III – 1 post: nivelul studiilor – studii generale/medii cu calificare în oricare din domeniile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, fochist, dovedită cu acte; autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR sau de un agent economic autorizat ISCIR – numai pentru muncitor calificat fochist; vechime într-o funcţie calificată din cele enumerate – minim 6 luni.

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională IV – 1 post: nivelul studiilor – studii generale/ medii cu calificare în oricare din domeniile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, fochist, dovedită cu acte sau dovada înscrierii la cursuri de calificare în unul din domeniilor menționate; autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR sau de un agent economic autorizat ISCIR – numai pentru muncitor calificat fochist; vechime în muncă necesară ocupării postului – nu se solicită.

Cămin pentru persoane vârstnice: Infirmieră, nivel studii G – 1 post: nivelul studiilor – studii generale; certificat de calificare în meseria de infirmieră/ adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; vechime în muncă necesară ocupării postului – minim 6 luni.

Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant – 1 post: nivelul studiilor – studii generale; certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; vechime în muncă necesară ocupării postului – nu se solicită.

COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA: Infirmieră, nivel studii G – 1 post: nivelul studiilor – studii generale; certificat de calificare în meseria de infirmieră/ adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; vechime în muncă necesară ocupării postului – minim 6 luni.

CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE CARACAL: Șef de centru, nivel studii S, gradul II – 1 post:
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învațământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Administrator, nivel studii M, treaptă profesională I – 1 post: nivelul studiilor – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime într-o funcție cu nivel de studii medii – minim 6 luni.

CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE DRĂGĂNEȘTI OLT : Instructor de educație, nivel studii M, treaptă profesională debutant – 1 post: nivelul studiilor – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime într-o funcţie cu nivel de studii medii – nu se solicită.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, din Slatina, telefon 0372/713.562, interior 35.