DGASPC OLT FACE ANGAJĂRI. NU SE CERE VECHIME

0
988

Veşti bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt a scos la concurs trei posturi vacante, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre trei posturi de consilier, clasa I, grad debutant. Concursul va avea loc în data de 17 iunie 2021 (proba scrisă), la sediul DGASPC Olt.

 Posturile sunt disponibile la Biroul Management Resurse Umane și Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul instituției.

Candidații care doresc să ocupe acest posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul management resurse umane și
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din următoarele domenii de licenţă: ”Sănătate”, specializarea ”Medicină”, domeniul ”Asistenţă socială”, specializarea ”Asistenţă socială”, pentru funcţiile publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant (2 funcţii) – Serviciul de evaluare complexă.

Un avantaj îl constituie faptul că pentru aceste posturi nu se cere vechime.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.