DGASPC OLT FACE ANGAJĂRI. INSTITUȚIA ARE NEVOIE DE INFIRMIERE, PSIHOLOG, ASISTENT MEDICAL ȘI ASISTENT SOCIAL

0
1093

Veşti bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt a scos la concurs cinci posturi vacante, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre un post de psiholog, un post de asistent social, un post de asistent medical și două posturi de infirmieră. Concursul va avea loc în data de 18 noiembrie 2020 (proba scrisă), data limită de depunere a dosarelor de înscriere fiind 9 noiembrie 2020.

  Posturile sunt disponibile în Complexul de servicii „Amicii”, Slatina (Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă) și Centrul de îngrijire și asistență Spineni.

Gazeta Oltului vă prezintă, în rândurile de mai jos, ce posturi sunt scoase la concurs:

Complexul de servicii „Amicii”, Slatina (Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă): Psiholog, nivel studii S, grad profesional practicant – 1 post: nivelul studiilor – studii superioare de psihologie absolvite cu licență – 3 ani; studii de master – 2 ani; atestat de liberă practică, privind exercitarea profesiei de psiholog, grad profesional practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România și experiență profesională peste 5 ani;

Asistent social, nivel studii S, grad profesional practicant – 1 post: nivelul studiilor – studii superioare de asistență socială, absolvite cu licență – 3 ani; studii de master – 2 ani; aviz de exercitare a profesiei de asistent social, grad profesional practicant, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și experiență profesională peste 5 ani.

 Centrul de îngrijire și asistență Spineni:

 Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post: nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de asistent medical generalist; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita;

Infirmieră, nivel studii G – 2 posturi: nivelul studiilor – studii generale; certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situația promovării concursului și vechime în muncă necesară ocupării postului de minimum 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 9 noiembrie 2020. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 18 noiembrie 2020, ora 10.00, iar interviul pe 23 noiembrie, de la aceeași oră.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, din Slatina, telefon 0372.713.562, interior 35.