Se schimbă legea vânzării terenurilor agricole

0
3885

Un proiect de lege a fost înregistrat la Senat iar noile reguli propuse de inițiatorii acestuia fac referire la dreptul de preempțiune a vecinilor terenului pus în vânzare. Astfel, legea vânzării terenurilor agricole s-ar putea modifica dacă proiectul depus la Senat va fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial. 

În legislația actuală, prin Legea nr. 17/2014 se stabilește drept de preempțiune doar pentru vecinii care dețin terenuri agricole, iar dacă inițiativa va fi adoptată, acest drept va reveni tuturor vecinilor, fără să conteze categoria de folosință a suprafeței învecinate.

Noua lege ar urma să aducă modificări privind vânzarea terenurilor astfel:

1. La articolul 4, alineatul (1), punctul c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) preemptori de rang III: proprietarii terenurilor vecine cu terenul supus vânzării,  și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) și (5);

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: În cazul exercitării dreptului de preempțiune de cătreindiferent dacă terenul proprietarului vecin se află în intravilan sau extravilan şi indiferent de categoria de folosință a acestuia proprietarii de terenuri vecine, prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan se stabileşte astfel:

a) proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
b) în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) proprietarii de teren vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;
d) în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren vecin cu domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

Drept de preempțiune pentru toți vecinii unui teren scos la vânzare

Inițiatorii proiectului arată că prin Legea nr. 17/2014 au fost stabilite unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi anumite categorii de preemptori, respectiv coproprietarii, arendașii, proprietarii vecini, precum şi statul roman, prin Agenția Domeniilor Statului.

Ulterior, prin Legea nr. 175/2020, au fost modificate categoriile de preemptori, fiind introduse noi categorii, iar proprietarii vecini fiind incluși în categoria preemptorilor de rang III. Conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 17/2014, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 175/2020, sunt preemptori de rang III “proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu trenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) si (4)”.
Astfel, mai arată inițiatorii, prin modificările aduse de Legea nr. 175/2020, categoria proprietarilor terenurilor vecine a fost redusă la proprietarii terenurilor vecine agricole, fiind excluși în mod nejustificat proprietarii terenurilor vecine având alte categorii de folosință (exemplu curți-construcții).

Pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie adoptat în Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.