DGASPC OLT CAUTĂ URGENT PERSOANE PENTRU ANGAJARE

0
851

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt este partener într-un proiect care prevede ca în timp de 5 ani instituția să angajeze 100 de asistenți maternali profesioniști, urmând ca anul acesta să fie angajate 20 de persoane.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în calitate de partener, în cadrul Proiectul  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” împreună cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în calitate de beneficiar, desfășoară începând cu 01 ianuarie 2019 o campanie de identificare și recrutare a persoanelor cu domiciliul în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ” are ca obiectiv prioritar reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali profesioniști.

Proiectul este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziune socială și combaterea sărăciei”. „Începând cu 01 ianuarie 2020 și până în prezent au fost depuse la sediul DGASPC Olt un număr de 48 de cereri de evaluare de către persoane cu domiciliul în județul Olt care doresc să devină asistenți maternali profesioniști și, dintre acestea, 40 au fost evaluate, iar opt sunt în curs de evaluare. Din cele 40 de persoane ale căror cereri au fost evaluate, nouă au fost angajate, trei urmează  să fie atestate, iar 28 de cereri au fost respinse. Începând din luna mai 2020, DGASPC Olt a reluat evaluările la domiciliu a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, precum și cursurile de formare inițială în profesia de asistent maternal profesionist, a declarat coordonatorul județean al proiectului, Cristian Nicolae Lungu.

În cursul lunii august, DGASPC Olt a informat două primării din județul Olt cu privire la continuarea procesului de angajare de noi asistenți maternali profesioniști, solicitând sprijinul acestora pentru distribuirea de afișe și flyere, în acest sens promovând Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Întrucât în anul 2020, obiectivul constă în angajarea a 20 de asistenți maternali profesioniști noi, iar în perioada ianuarie – august 2020 au fost angajați nouă dintre aceștia,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt face în continuare apel către persoanele cu domiciliul în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, să ia legătura prin fax la nr. 0249412692, telefon nr.  0372-713562, 563, 564, 565, 0349-408182–  (interior 51),  e-mail: office@dgaspc-olt.ro cu Serviciul de Management de Caz pentru Copil, pentru informații privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist sau să acceseze site-ul www.dgaspc-olt.ro.