DGASPC Olt a reluat programul de lucru cu publicul

0
261

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt informează faptul că activitatea de relații cu publicul la instituție a fost reluată.
În vederea desfășurării controlate a activității de relații cu publicul, începând din data de 15.05.2020 au fost luate următoarele măsuri:
1. accesul în clădirea instituției se face doar după efectuarea triajului epidemiologic ( măsurarea temperaturii, interzicerea accesului persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirus );
2. accesul în clădire se face astfel:
– pentru servicii destinate adulților prin strada Drăgănești nr.7;
– pentru servicii destinate copiilor prin strada Tunari
3. respectarea distanței sociale de 1,5 m
4. obligativitatea purtării măștilor de protecție și a mănușilor.
În scopul protejării persoanelor care ni se adresează, recomandăm folosirea în continuare a mijloacelor alternative de comunicare și anume :
– poștă;
– e -mail: office@dgaspc-olt.ro
– telefon 0372-713562, 563, 564, 565, 0349 – 408182
– fax: 0249412692
– telefon urgență : 0800800564
De asemenea de pe site-ul instituției www. dgaspc-olt.ro se pot descărca formularele necesare.
Activitatea cu publicul pentru eliberarea biletelor gratuite de călătorie interurbană, a legitimațiilor de călătorie urbană, a cardurilor europene pentru dizabilitate, a voucherelor pentru dispozitivele asistive, a rovinietelor, a acordurilor pentru indemnizație sau asistent personal etc se va derula, în perioada stării de alertă, cu precădere, prin email ( sec_adulti_ot@dgaspc-olt.ro; office@dgaspc-olt.ro ) sau curier/poștă.
În acest sens, sunt instituite proceduri temporare de lucru prin care documentele emise de DGASPC Olt (bilete de călătorie, card european pentru dizabilitate, rovinietă, acorduri etc) vor fi transmise destinatarilor, la cerere, prin poștă sau e-mail.
DGASPC Olt informează că se continuă evaluările persoanelor (copii și adulți) în vederea încadrării în grad de handicap, prioritare fiind cazurile ale căror certificate de încadrare în grad de handicap au expirat pe perioada stării de urgență (16.03-14.05.2020).
Documentele necesare încadrării în grad de handicap se pot transmite în continuare pe adresele de e-mail ale instituției ( sec_adulti_ot@dgaspc-olt.ro; sec_copii_ot@dgaspc-olt.ro; office@dgaspc-olt.ro ), curier/poștă sau prin intermediul primăriei de domiciliu.
Vizitele aparținătorilor, voluntarilor și terților în cadrul centrelor rezidențiale ale DGASPC Olt, precum și activitatea centrelor de zi și a celor de recuperare din cadrul instituției rămân suspendate pe perioada stării de alertă.