Declarația unică se depune până pe 15 iulie

0
313

Adminitrația Județeană a Finanțelor Publice Olt informează contribuabilii că declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017, declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018, declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale (CAS şi/sau CASS) şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Contribuabilii care depun până la 15 iulie 2018 Declaraţia unică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, beneficiază de o bonificaţie 5% din impozitul pe venit net anual şi contribuţiile CAS şi CASS plătite integral până la data de 15 martie 2019.

Contribuabilii care achită integral, cu anticipaţie până la data de 15 decembrie 2018, impozitul pe venit estimat aferent anului 2018 şi contribuţiile aferente CAS şi CASS, beneficiază de o reducere de 5% din impozitul pe venit anual estimat datorat şi contribuţiile aferente. Declaraţia se poate depune, împreuna cu anexele completate, daca este cazul, astfel: în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal şi cei care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Modelul şi conţinutul “Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice” a fost publicat în Monitorul Oficial şi va fi utilizat pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venit estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoane fizice începând cu anul 2018. Declaraţia unică poate fi descărcată prin accesarea următorului link:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D212_OPANAF_888_2018.pdf.

Ilie Bîzoi