Decizii importante privind colectarea deşeurilor din judeţul Olt

-vezi ce a hotărât conducerea Consiliul Judeţean Olt

0
741

 Oltul va avea un singur operator de salubritate care va colecta gunoiul din tot judeţul . Deși oficialii județeni au analizat câteva variante privind numărul de operatori de salubritate care să se ocupe de colectarea gunoiului, în cele din urmă s-a hotărât ca un singur operator să presteze această activitate. Și asta susține vicepreședintele ConsiliuluI Județean Olt, Virgil Delureanu, pentru a se evita practicile neunitare de preț care ar fi putut apărea la operatorii de salubritate din diferite zone ale județului. Vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Olt, speră ca la începutul anului viitor acest proiect să devină funcțional.

Investiţiile pentru crearea unui Sistem Integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt, în valoare de peste 31 de milioane de euro, au fost finalizate în luna decembrie a anului 2015 şi de atunci au început demersurile în vederea operaţionalizării sistemului. În momentul de față toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ urmează să aprobe, în consiliile locale, caietele de sarcini. Pentru a urgenta această etapă vicepreședintelui Consiliului Județean Olt, Virgil Delureanu, a declarat că la introducerea pe ordinea de zi a hotărârilor pentru aprobarea caietelor de sarcini în consiliile locale vor fi prezenți și delegați ai Olt-Eco și ai Consiliului Județean. „La ora aceasta caietele de sarcini sunt aproape gata, mai sunt mici corecții pe care echipa de consultanţi de la Bucureşti, împreună cu oamenii noştri le finalizeză. Se preconizează ca în cel mai scurt timp să avem hotărârile Consiliilor locale pe aceste caiete de sarcini, unul pentru colectare şi unul pentru halda de la Bălteni. Prin urmare vor fi două caiete de sarcini. Umează hotărârile de consiliu local care se vor obţine în aproximativ o lună. Vom avea delegaţi care vor participa la  introducerea pe ordinea de zi a acestor hotărâri, delegaţi de la Olt-Eco şi de la Consiliul Judeţean care vor răspunde fiecare de câte zece localităţi, pentru a urgenta aprobarea documentațiilor de atribuire. Probabil că vor fi mai mulţi operatori şi cel mai bun va câştiga, în funcţie de dotări şi în funcţie de modul de colectare şi transport al deşeurilor. Vreau să vă spun că Olt-Eco va avea un rol foarte important deoarece ei se vor ocupa de cântărirea acestor deşeuri care vor merge la halda de la Bălteni” a spus Delureanu.

După această ultimă etapă, documentațiile vor fi urcate pe SEAP, pentru licitația privind atribuirea contractelor de prestări servicii. Recent oficialii județeni au introdus o prevedere nouă referitoare la colectarea deşeurilor din poartă în poartă, deoarece în proiectul iniţial se prevedea ca deşeurile să fie colectate numai din puncte fixe de colectare, amenajate în toate localităţile din judeţ.  „S-a procedat la eficientizarea acestui proiect şi anume  colectarea «din poartă în poartă». De aceea, s-a prelungit acest termen. Eu consider că populaţia judeţului Olt este foarte îmbătrânită şi colectarea din poartă în poartă este un lucru extraordinar pentru tot judeţul Olt”, a mai adăugat vicepreședintele Consiliului Județean Olt.

„S-a renunţat la ideea de a avea mai mulţi operatori”

Delureanu susține că la nivelul județului va exista un singur  singur operator care va colecta şi un operator care va primi şi sorta gunoiul la Bălteni. „S-a renunțat la ideea de a avea mai mulți operatori  întrucât exista riscul ca pe cele cinci zone în cât era împărţit judeţul Olt să existe diferenţe de preţ. Şi atunci, de exemplu, dacă un operator din cei cinci câştiga o anumită zonă şi era o diferenţă de preţ între zona cealaltă  şi vedea că operatorul celălalt încasează mai mult gunoi la un preţ mai rezonabil, puteau să apară discuţii între ei . Și atunci am zis, un singur operator pe tot judeţul. De aceea, vreau să vă spun că acest operator trebuie să fie foarte bine dotat cu maşini cu GPS-uri, să ştim în orice moment cine colectează de la Topana, cine colectează de la Vişina, cine colectează de la Bobiceşti şi Balş. Va fi o situaţie foare clară cu trasee bine stabilitate, colectarea făcându-se odată pe săptămână sau de câte ori este nevoie în comune. Totodată operatorul care va câştiga licitaţia prin caietul de sarcini are obligaţia să cumpere între 70.000 şi 100.000 de pubele care vor fi repartizate pe gospodării la localităţile din judeţul Olt, urmând ca valoarea lor să fie recuperată în timp. Sperăm ca la începutul anului 2018 acest proiect să fie viabil, să fie eficient şi operatorii care vor câştiga licitaţiile să îşi intre în atribuţii”, a subliniat oficialul județean.

Vor fi create zeci de locuri de muncă pentru locuitorii din Bălteni

În ceea ce privește calea de acces către halda de la Bălteni, în momentul de față Primăria Bălteni duce tratative privind achiziţionarea unui teren în suprafaţă de două hectare, de la un proprietar din zonă, care ulterior va fi dat la schimb cu un alt teren împădurit care aparţine Direcţiei Silvice Olt pe care va fi amenajată calea de acces către depozitul de gunoi. Preţul oferit de Primăria Bălteni este preţul pieţei, adică aproximativ 10.000-11.000 de lei/hectarul. „Eu am discutat cu proprietarul terenului. Noi primăria Bălteni cumpărăm terenul şi îl vom preda la schimb Direcţiei Silvice. Terenul pe care îl vom cumpăra va trebui să-l împădurim noi. Negocierile decurg nomal şi legal. Va trebui să vin un expert să facă o expertiză a terenului. Este vorba de un teren în suprafaţă de 2,5 hectare. Preţul terenului este preţul zonei, adică 100-110 milioane lei vechi hectarul. Terenul va fi achiziţionat cu bani de la bugetul local”, a precizat Tudor Marineaţă, primarul comunei Bălteni. Edilul şef al comunei Bălteni susţine că pentru comunitatea locală această investiţie este una benefică deoarece va duce la crearea a  aproximativ o sută de locuri de muncă. „Deja s-au creat 14 locuri la firma de pază care păzeşte acest obiectiv, din care opt locuri sunt ocupate de oameni din zonă. Odată însă cu punere în funcţiune a haldei Bălteni vor fi create 80-90 de locuri de muncă, în afară de servanţi, de cei cu maşinile, iar oamenii care vor fi angajaţi vor fi din zonă”, a subliniat Marineaţă. Pentru a putea beneficia de investiţii în cadrul proiectului, toate localităţile, inclusiv Consiliul Judeţean Olt, au înfiinţat, prin hotărâri, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco – condiţie obligatorie pentru obţinerea finanţării proiectului.

Fiecare primărie va avea o persoană responsabilă cu gestiunea deșeurilor

Potrivit directorului executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Olt, Dorel Șteomlega, după punerea în funcțiune a sistemului de management al deşeurilor, fiecare unitate administrativ teritorială va trebui să, desemneze o persoană care să țină evidența gestiunii deșeurilor. În acest fel se va ști cu precizie ce cantități de gunoi vor fi colectate la nivelul județului Olt. „Fiecare responsabil din primărie va trebui să depună situațiile în ceea ce privește deșeurile care sunt depozitate pe raza comunei. Ei trebuie să aibă un registru de intrări-ieșiri. Și ei vin și raportează la noi, la agenție. Noi între timp ne-am dus și am informat primăriile în ce constă proiectul acesta și cum să-și întocmească aceste situații. Totodată le-am spus că trebuie să școlarizeze un om din cadrul primăriei pe care să și-l specializeze în ce privește declararea acestor deșeuri. În felul acesta vom avea un control al cantității deșeurilor care se derulează, care intră și ies și care vor fi depozitate. Deci nu va mai fi situația din prezent. Va fi o eficientizare a activității în ce privește gestionarea deșeurilor la nivelul județului Olt”, a conchis directorul executiv al APM Olt.

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” este derulat de Consiliul Judeţean (CJ) Olt şi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, având o valoare de 31.812.843 euro (130.544.001 lei), fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 23.060.887 euro. Prin acest proiect se doreşte implementarea în toate cele 112 localităţi ale judeţului, a unui sistem modern de gestionare a deşeurilor. Proiectul a prevăzut, în primele etape, construirea unui depozit ecologic, amplasat în localitatea Bălteni cu o capacitate de 3.560.000 metri cubi. Este vorba despre prima celulă de depozitare a deşeurilor, care are o capacitate de 880.000 metri cubi şi o perioadă de funcţionare de 10 ani. Tot pe amplasamentul depozitului de la Bălteni s-a construit şi o staţie de sortare cu o capacitate totală de 29.000 tone pe an, o staţie de tratare levigat, un sistem de colectare a gazului, dar şi sistem de alimentare cu apă şi energie electrică. În cadrul acestui proiect, au fost deja finalizate lucrările de construcţie a patru staţii de transfer în Caracal, Balş, Corabia, Scorniceşti, a 3.722 platforme de colectare a resturilor menajere a 1.975 platforme de colectarea a deşeurilor reciclabile, și procurarea a 6.445 de containere pentru deşeuri menajere şi reciclabile, achiziţia a opt tocătoare pentru deşeuri biodegradabile și a 18.000 de unităţi de compostare individuală. În curs de implementare se află şi lucrările de închidere a depozitelor urbane neconforme existente în localităţile Slatina, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Caracal, Corabia şi Balş.

Ilie Bîzoi