Decizii importante luate de aleșii locali în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caracal

0
451

Aleșii locali din municipiul Caracal au aprobat în cadrul unei sedințe extraordinare un proiect ce vizează înfiinţarea unui număr de 5 linii de gardă, a unei Maternități” precum și a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

Această decizie a fost luată în urma unei solicitări pe care managerul  Spitalului municipal Caracal, dr. Daniela Buiculescu a înaintat-o Consiliului Local Caracal. De altfel, în expunerea de motive care a stat la baza aprobării proiectului se face precizarea: „Prin adresa numărul 16195 din 11.09.2017, Spitalul municipal Caracal a solicitat Consiliului Locala al municipiului Caracal completarea prevederilor  Hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 7.04.2017 privind înființarea unui număr de cinci linii de gardă, a unei «Maternități» precum și Compartimentului de Psihiatrie în cadrul unității sanitare”. Adoptarea acestei hotarâri era necesară pentru întocmirea notei de fundamentare în vederea reclasificării (schimbării gradului de competență) de către Ministerul Sănătății a Spitalului Municipal Caracal de la gradul IV la gradul III. Tot în cadrul aceleași ședințe consilierii locali au avizat favorabil și proiectul de hotărâre referitor la aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt şi contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt.

Ilie Bîzoi