DE NECREZUT! CÂTE AJUTOARE DE ÎNMORMÂNTARE AU FOST ACORDATE PENTRU DECESUL SALARIAȚILOR UNOR FIRME DIN OLT

0
530

Casa Județeană de Pensii  (CJP) Olt a acordat, în primele patru luni ale acestui an, nu mai puțin de 125 de ajutoare de înmormântare ca urmare a decesului unor salariați sau membri ai familiilor acestora.

  Din ianuarie 2018, firmele nu mai sunt obligate să acorde ajutorul de deces, în situaţia în care un salariat sau un membru din familia acestuia a decedat, așa cum erau condiționate până la 31 decembrie 2017. Această regulă a dispărut, din moment ce angajatorul nu mai datorează, în principiu, contribuția pentru pensii (CAS), din care-și recupera, practic, banii dați ca ajutor de deces. Odată cu transferul contribuţiei pentru pensii (CAS), această operaţiune este acum în responsabilitatea caselor de pensii. Ca urmare ajutorul va fi acordat salariaților direct de către casele de pensii, la fel ca în cazul pensionarilor.

„În perioada ianuarie-aprilie 2021 au fost acordate 125 de ajutoare ca urmare a decesului asiguraților sau membrilor de familie ai asiguraților. Suma totală plătită de CJP Olt se ridică la valoare de 541.448 RON. Din cele 125 de ajutoare de înmormântare, 75 au fost acordate ca urmare a decesului salariaților, în cuantum de 406.048 RON și 50 membrilor de familie, în cuantum de 135.400 RON”, a precizat purtătorul de cuvânt al CJP Olt, Claudia Măldăreanu.

  Ajutorul se achită unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dar numai dacă nu există o altă solicitare din partea persoanelor de mai sus.

Actele necesare acordării acestui ajutor sunt, conform datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, următoarele: cerere pentru acordarea ajutorului; certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original) și adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată (original).

Valoarea ajutorului de deces s-a micșorat în 2021, cu 49 RON în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu 25 RON în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului, față de 2020. Astfel, pentru decesul asiguraților se acordă 5.380 RON, față de 5.429 RON, cât era în 2020, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se acordă suma de 2.690 RON, față de 2.715 RON, în anul 2020.

Explicația constă în faptul că a scăzut câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, iar valoarea ajutorului de deces se calculează în funcție de acest indicator.

Anul trecut CJP Olt a acordat în total 6.010 ajutoare de deces. Sprijinul financiar a fost acordat ca urmare a decesului titularului în 5.776 cazuri şi doar în 234 de situaţii pentru pierderea unui membru al familiei.  Suma totală acordată ca urmare a acestor situații s-a ridicat la 31.900.101 RON.