De la victimă la învingătoare

0
560

În scopul prevenirii și combaterii violenței domestice și violenței împotriva femeilor și cel al promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt, reamintește victimelor violentei domestice că pot beneficia de servicii de consiliere juridică, psihologică și, dacă este nevoie, de rezidență, în Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie, din cadrul DGASPC OLT.

Ulterior, prin Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”  finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4, lansat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în care DGASPC Olt este Partener, pot primi consiliere vocațională, formare profesională și cazare într-o locuință protejată, în vederea facilitării transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională/economică.

Aceste servicii stau la baza creării și implementării  unui Program național de protecție a victimelor violenței domestice.

Violenţa împotriva femeilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, care totuși continuă să fie foarte răspândită în întreaga lume. Trebuie să schimbăm percepţia greşită potrivit căreia hărţuirea sau violenţa la adresa femeilor este un comportament normal şi acceptabil. Avem cu toţii responsabilitatea de a spune «nu», de a respinge în mod deschis actele de violenţă sau hărţuire şi de a sprijini victimele”, susțin reprezentanții DGASPC Olt.