De astăzi, firmele vor avea un cod unic de identificare european

0
212

Profesioniştilor care se vor înmatricula în registrul comerțului după data de 07 iulie 2017 li se va aloca un identificator unic la nivel european (EUID) prin Sistemul Informatic Integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), care va fi evidențiat în cuprinsul certificatului de înregistrare emis de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, se precizează într-un comunicat al ONRC remis Gazeta Oltului. În ceea ce privește profesioniștii înregistrați în registrul comerțului anterior datei de 07 iulie 2017, aceștia nu sunt obligaţi să îşi preschimbe certificatul de înregistrare existent. În cazul în care doresc acest lucru, au posibilitatea să solicite în mod expres emiterea unui nou certificat de înregistrare conținând și identificatorul unic la nivel european – EUID prin completarea și depunerea cererii de înregistrare (formular – tip) la care vor atașa vechiul certificat de înregistrare. De asemenea, acesta poate fi eliberat odată cu înregistrarea altor mențiuni în registrul comerțului. Acest nou cod european EUID va fi diferit de codul unic de înregistrare al firmelor (CUI) și de numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, adică de acel cod cu J.  Această prevedere aa fost adoptată pentru a transpune în legislația românească prevederile europene potrivit cărora orice firmă din Europa trebuie să aibă un cod de identificare unic, European. Cererea de înregistrare (formular-tip) se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială profesionistul și-a stabilit sediul social. Aceasta poate fi obținută direct de la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale sau accesând pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, secțiunea Mențiuni, subsecțiunea Persoane Juridice, ghidul referitor la Mențiuni prevăzute la punctul 4.6. din cererea de înregistrare.  Potrivit statisticilor ONRC, la începutul lunii iunie, în judeţul Olt, erau înmatriculate 17.868 de firme, din care 7.973 de persoane fizice şi 9.895 de persoane juridice.

Ilie Bîzoi