DASIP SLATINA FACE ANGAJĂRI. PENTRU DOUĂ POSTURI NU SE CERE VECHIME

0
1169

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public (DASIP) Slatina a scos la concurs patru posturi, concursul având loc în prima decadă a lunii iunie. Este vorba despre un post de inspector de specialitate debutant, un post de inspector de specialitate II, un post de paznic și un post de îngrijitor.

Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Inspector de specialitate grad debutant – Compartiment Monitorizare Consumuri și Gestiune Energie Electrică, Strategii și Programe Sistem Iluminat Public

 • a). studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • b). vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.
 • Inspector de specialitate grad II – Compartiment Strategii și Programe Investiții, Reabilitare si Modernizare Rețele Stradale și Urmărire Reglementarea Circulației
 • a). studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • b). vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • Paznic – Compartiment Ridicări Auto
 • a). studii: (școală generală 8 clase, școală profesională sau diploma de bacalaureat);
 • b). să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, republicată și actualizată (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază);
 • c). vechime în muncă: nu este cazul.
 • Îngrijitor – Compartiment Aprovizionare Administrativa). studii: (școală generală 8 clase, școală profesională sau diploma de bacalaureat); b). vechime în muncă: minim 1 an.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 7 iunie, de la ora 10.00, iar interviul pe 9 iunie, de la aceeaşi oră. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului (data publicării anunțului 13 mai 2021).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina, cu sediul în Slatina, strada Drăgăneşti nr. 25A, telefon 0249.422.788.