DASIP Slatina face angajări

0
1326

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public (DASIP) Slatina, a scos la concurs patru  posturi. Este vorba despre două posturi de muncitor calificat, treapta IV și un post de muncitor calificat, treapta I, la Serviciul iluminat Public – Compartimentul Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public și un post de inspector de specialitate gradul 1 la Serviciul Administrare Parcări- Compartimentul Ridicări Auto. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență și vechime în specialitate studii superioare de lungă durată de minimum 4 ani, pentru postul de Inspector de specialitate gradul 1 – Compartimentul Ridicări Auto;

posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare; apt pentru ocupația de muncitor calificat (electrician); vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare de minimum 9 ani, pentru  postul de Muncitor calificat treapta I – Compartimentul Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public;

posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare, apt pentru ocupația de muncitor calificat (electrician); vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare – nu este cazul, pentru postul de muncitor calificat treapta IV – Compartimentul Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina, strada Drăgăneşti nr. 25A, telefon 0249.422.788.