DASIP Slatina face angajări

0
521

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public (DASIP) Slatina, a scos la concurs două  posturi. Este vorba despre două posturi de muncitor calificat, treapta IV la Serviciul iluminat Public Compartimentul Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie posesor de atestat, de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil; să fie apt pentru lucru la înălțime; vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut in urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil: nu este cazul.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 14 octombrie 2019, de la ora 10.00, iar interviul pe 16 octombrie, de la aceeaşi oră. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina, strada Drăgăneşti nr. 25A, telefon 0249.422.788.