DASIP Slatina face angajări

0
895

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public (DASIP) Slatina, a scos la concurs nu mai puțin de patru posturi. Este vorba despre trei posturi de muncitor calificat, treapta I (un post) și treapta IV (două posturi) la Serviciul Iluminat Public – Compartiment Mentenanță şi Dezvoltare Reţele Iluminat Public și un post de inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul informatică.

Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil; apt pentru lucru la înălțime și vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil  de minimum 9 ani, pentru muncitor calificat, treapta I – Compartimentul Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public; posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil;  apt pentru lucru la înălțime și vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil – nu este cazul, pentru postul de muncitor calificat, treapta IV – Compartimentul Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatic și vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată – 4 ani, pentru postul de inspector specialitate, grad I – Compartimentul informatică.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 22 aprilie 2018, de la ora 10.00, iar interviul pe 24 aprilie, de la aceeaşi oră. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului (data publicării anunțului 29 martie 2019). Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina, cu sediul în Slatina, strada Drăgăneşti nr. 25A, telefon 0249.422.788.