Cu salariile la vedere. Consiliul Județean Olt a dat publicității ce venituri au angajații

0
8320

Potrivit Legii-cadru 153/ 28 iunie 2017, privind transparența salarizării personalului plătit din fonduri publice, toate autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, salariul de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară pentru fiecare angajat în parte. Verificarea respectării acestei obligaţii  şi  eventualele sancţiuni intră în competenţa Inspecţiei Muncii Bucureşti. Potrivit legii nerespectarea prevederilor  menţionate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

În județul Olt, cei de la Consiliul Județean au dat publicității veniturile angajaților instituției. Astfel, cele mai mari venituri (exceptând președintele CJ Olt și vicepreședinții) le are, la 31 martie 2018, secretarul județului, cu un salariu de bază de 13.800 lei/lună, urmat de arhitectul șef al județului, cu un salariu de încadrare de 12.120 lei și directorul executiv al Consiliului Județean cu 12.060 lei, în timp ce șefii de serviciu au un salariu de 10.416 lei, iar șefii de birou de 10.010 lei. Topul salariilor continuă cu auditorii, în cazul cărora se ajunge la 9.300 lei/lună, în cazul celor cu grad profesional superior. Consilierii, consilierii juridici, inspectorii cu studii superioare au salariu de bază cuprins între 3.120 lei/lună, în cazul debutantului și până la 8.011 lei/lună, în cazul celor cu grad profesional superior.

De asemenea, referenții de specialitate cu studii superioare de scurtă durată au salariile între 2.880-6.883 lei/lună, în timp ce referenții cu studii medii au salarii de bază care pornesc de la 2.880 lei/lună (debutanți) și ajung până la 4.404 lei/lună. Cel mai mic salariu de bază din Consiliul Județean este cel al îngrijitorilor, care câștigă lunar între 2.400 și 3.601 lei. În schimb, șoferii câștigă între 3.120 – 4.199 lei/lună,

Funcţia şi venitul brut

 

Funcţii publice de conducere

Secretarul judeţului – 13.800 lei

Arhitect şef – 12.120 lei

Director executiv – 12.060 lei

Şef serviciu – 10.416 lei

Şef birou – 10.010 lei

Funcţii publice de execuţie

Auditor grad profesional superior – între 7.469 lei și 9.300 lei brut

Auditor grad profesional principal – între 6.600 lei și 8.219 lei

Auditor grad professional asistent– între 4.560 lei și 5.677 lei

Consilier juridic, consilier, inspector grad superior – între 6.433lei şi 8.011 lei

Consilier, grad professional principal – între 4.685 lei și 5.833 lei

Consilier, grad professional asistent – între 3.720 lei și 4.632 lei

Consilier, grad professional debutant – între 3.120 lei și 3.885 lei

Referent de specialitate, grad superior – între 5.527 lei și 6.883 lei

Referent de specialitate, grad principal – între 4.800 lei și 5.977 lei

Referent de specialitate, grad asistent – între 3.360 lei și 4.185 lei

Referent de specialitate, grad debutant – între 2.880 lei și 3.586 lei

Referent superior– între 3.536 lei și 4.404 lei

Referent principal – între 3.360 lei și 4.185 lei

Referent asistent – între 3.180 lei și 3.961 lei

Referent debutant – între 2.880 lei și 3.586 lei

 

Funcţii contractuale de execuție

Consilier, inspector de specialitate gradul IA– între 6.746 lei și 8.401 lei

Consilier gradul I – între 4.200 lei și 5.230 lei

Consilier gradul II – între 3.480 lei și 4.333 lei

Consilier debutant – între 3.000 lei și 3.735 lei

Consilier juridic gradul IA – între 6.746 lei și 8.401 lei

Consilier juridic gradul I – între 4.200 lei și 5.230 lei

Consilier juridic gradul II – între 3.480 lei și 4.333 lei

Consilier juridic debutant – între 3.000 lei și 3.735 lei

Referent gradul IA – între 4.200 lei și 5.230 lei

Referent gradul I – între 3.720 lei și 4.632 lei

Referent gradul II – între 3.360 lei și 4.185 lei

Referent debutant – între 2.880 lei și 3.586 lei

Referent, inspector, gradul IA – între 3.198 lei și 3.983 lei

Referent, inspector, gradul I– între 3.084 lei și 3.840 lei

Referent, inspector, gradul II – între 2.940 lei și 3.661 lei

Referent, inspector, debutant – între 2.820 lei și 3.513 lei

Șofer I – între 3.373 lei și 4.199 lei

Șofer II – între 3.120 lei și 3.885 lei

Muncitor calificat I – între 3.120 lei și 3.885 lei

Muncitor calificat II – între 3.000 lei și 3.735 lei

Muncitor calificat III – între 2.880 lei și 3.586 lei

Muncitor calificat IV – între 2.760 lei și 3.437 lei

Îngrijitor – între 2.892 lei și 3.601 lei

Îngrijitor debutant – între 2.400 lei și 2.998 lei

 

Indemnizația lunară a președintelui Consiliului Județean Olt se ridică la suma de 17.100 lei, iar cea a vicepreședinților este de 15.200 lei/lună, fiecare. De asemenea, indemnizația lunară a unui consilier județean este de 1.710 lei. Indemnizațiile lunare de care beneficiază președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Olt au fost stabilite prin dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Olt, în conformitate cu prevederile articolului 38 alineatul (2) litera c) din Legea-cadru.

La nivelul Consiliului Județean se acordă următoarele sporuri, compensații, adaosuri, prime, premii, precum și alte drepturi salariale: personalul care exercită activitatea de control financiar preventive, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, în conformitate cu prevederile articolului 15 din Legea-cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu prevederile articolului 14 alineatul (1) din Legea-cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Personalul din cadrul Consiliului Județean Olt nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. În anul 2018 funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt beneficiază de vouchere de vacanțe acordate în baza prevederilor Ordonanței de Urgență  a Guvernului numărul 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță cu modificările și completările ulterioare. Valoarea voucherelor de vacanță nu poate depăși într-un an calendaristic valoarea de 1450 lei pentru un beneficiar și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic. Deși autoritățile și instituțiile publice aveau obligația să publice veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice la data de 31 martie anul curent, până în prezent doar câteva instituții publice sau autorități din Olt au dat dovadă de transparență salarială afișând pe site-ul propriu veniturile angajaților.

Ilie Bîzoi