CORABIA: Asociația GAL ECOLEG OLT SUD, sesiune de comunicări privind  elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027

0
216
Asociația GAL ECOLEG OLT SUD  a organizat o sesiune de comunicări privind elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 la sediul Primăriei Corabia.
În aceasta perioadă de programare GAL ECOLEG OLT SUD va implementa o noua Strategie de Dezvoltare Locală mono-fond/multi-fond care va cuprinde măsuri/intervenții finanțate prin FEADR și FSE+ (componentă sociala).
Asociația este un parteneriat public-privat format pe teritoriul a 24 de localități, respectiv comunele Orlea, Gura Padinii, Grojdibodu, Ianca, Ștefan Cel Mare, Urzica, Vădăstrița, Vădastra, Vișina Noua, Obârșia, Bucinișu, Rotunda, Redea, Grădinile, Brastavățu, Vișina, Rusănești, Tia Mare, Cilieni, Izbiceni, Giuvărăști, Gârcov, Orașul Corabia din județul Olt și  comuna Islaz din Teleorman.
Parteneriatul este încheiat intre 62 de membri: 24 reprezentanți ai administrației publice locale, 30 parteneri privați și 8 reprezentanți ai societății civile, printre care:  Organizații ce reprezintă minorități: ASOCIAȚIA RROMILOR OLT-INIȚIATIVA, ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR ȘI TINERILOR CU DIZABILITĂȚI-OLT; Cooperative agricole: ROMANAȚIUL URZICA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ; Asociații ale crescătorilor de animale: ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE BRASTAVĂȚU 2014;Organizații ale utilizatorilor de apa pentru irigații: ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII ,,2008 VIȘINA VECHE, Tipuri de operațiuni ce ar putea fi finanțate din FEADR, prin intermediul SDL:
  Intervenții colective în domeniul agricol și agro-alimentar; Intervenții de tip social care sprijină multiplicarea în sectorul zootehnic (conform definiției); Investiții în domeniul neagricol, inclusiv în domeniul turistic; Investiții în economia circulară / gestionarea deșeurilor / ecologizare, inclusiv sprijin pentru unități de ecarisaj; Intervenții privind activitățile de mediu, inclusiv în ceea ce privește energia verde/regenerabilă; Activități de formare/educative în domenii prioritare teritoriului;  Activități de susținere a patrimoniului local material și imaterial, clasificat și neclasificat;  Acțiuni de consolidare a GAL-urilor ca centre de resurse locale/facilitatori locali (servicii și investiții); Acțiuni de cooperare și acțiuni care sprijină asocierea;  Investiții în infrastructura socială și în domeniul sănătății;  Investiții în infrastructura locală și servicii destinate comunității; Activități ale start-up-urilor neagricole – în baza unui plan de afaceri; Acțiuni privind atenuarea fenomenului de depopulare;  Proiecte tip umbrelă, etc. Tipuri de operațiuni ce ar putea fi finanțate din FSE+, prin intermediul SDL:  Acțiuni integrate și servicii sociale privind sprijinirea copiilor vulnerabili și familiile acestora;  Acțiuni care vizează unitatea de învățământ;  Accesul copiilor vulnerabili la excursii, vizite, tabere, evenimente culturale și educaționale;  Schimburi de experiența rural-urban;  Acțiuni similare, pe baza nevoilor identificate în teritoriu.” transmite primăria Corabia.
Obiective propuse:
  •   Acțiuni de animare a teritoriului acoperit de Asociația GAL Ecoleg Olt Sud prin intermediul distribuirii de materiale informative și de publicitate a proiectului – 24 de acțiuni informative;
  • Animarea teritoriului Asociației GAL Ecoleg Olt Sud prin intermediul unor dezbateri publice în cadrul cărora vor fi consultați actorii locali – 24 dezbateri publice, cu participarea a minim 360 de persoane din toate localitățile;
  • Convocarea întâlnirilor  partenerilor teritoriului Asociației GAL Ecoleg Olt Sud în cadrul unor grupuri de lucru – 3 întâlniri în orașul Corabia, cu participarea a minim 99 de persoane.
Obiectiv general: Creșterea capacității de colaborare la nivelul teritoriului acoperit de Asociația GAL Ecoleg Olt Sud, în urma cărora se vor desprinde liniile directoare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027.
Orice actor local interesat de a participa la pregătirea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027, ne poate contacta la telefon 0769 611635, e-mail  gal_ecolegoltdunare@yahoo.com  sau direct la sediul Asociației Grup de Acțiune Locala Ecoleg Olt Dunăre (solicitant în numele teritoriului Asociația GAL Ecoleg Olt Sud), din localitatea Corabia, județul Olt, str. Portului, nr. 1A, etaj 1, cam 1-2-3.
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de  Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeana și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.