Contractele de muncă cu timp parțial, luate la puricat de ITM Olt

0
274

 Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt a desfășurat în perioada 13 – 23 ianuarie 2020 Campania națională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Acțiunile au vizat: identificarea angajatorilor care nu respectă prevedrile legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă cu timp parțial și determinarea acestora să respecte prevederile legale in domeniul relațiilor de muncă; identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale referitoare la înregistrarea și transmiterea contractelor individuale de muncăcu timp parțial în registrul general de evidență a salariaților.

Potrivit șefului ITM Olt, inspector șef Cristian Ungureanu, în perioada de raportare, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Relații de Muncă au efectuat un număr de 22 controale, fiind dispuse două sancțiuni contravenționale (un avertisment și o amendă în valoare de 1500 lei), pentru neevidențierea timpului de muncă și netransmiterea datelor în termenul legal în registrul general de evidență a salariaților. Cele mai frecvente deficiențe constatate, au fost următoarele: neevidențierea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu specificarea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru; nerepartizarea programului de muncă pentru salariații cu timp parțial și neachitarea drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă, a concluzionat Ungureanu.