Contracte de 2,5 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale, semnate de vicepremierul Paul Stănescu

0
320

Nouă şcoli şi grădiniţe din Drobeta Turnu Severin vor primi finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Contractele, în valoare de 2.500.000 de lei, au fost semnate astăzi, 20 noiembrie, de către viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin.

„Educaţia şi infrastructura reprezintă priorităţi ale Programului de Guvernare întrucât, investind în educaţie şi în infrastructura de învăţământ, investim în copiii noştri şi în viitorul nostru. De aceea, trebuie să ne preocupe asigurarea unui învățământ de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală şi profesională a elevilor”, a precizat viceprim-ministrul Paul Stănescu.

PNDL este un program de finanțare multianual, ce are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României. Pot beneficia de finanțare, în cadrul PNDL, unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Ilie Bîzoi