Consens politic în Consiliul Județean

0
324

Aleșii județeni s-au reunit joi, 26 aprilie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia judeţeană. Deși pe ordinea de zi a întâlnirii figurau 17 proiecte, în dezbatere au fost puse 16 proiecte.  Și asta deoarece în deschiderea ședinței președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a cerut acceptul consilierilor pentru retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu privire la darea în folosință a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. În fapt este vorba despre un spațiu necesar pentru mutarea unei arhive dintr-o altă locație aparținând Serviciul Județean Olt al Arhivelor Naționale pentru care însă deocamdată nu au fost îndeplinite formalitățile. Toate inițiativele au trecut cu unanimitate de voturi, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD,PNL, ALDE și UNPR)

Proiecte votate pe bandă rulantă

Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte . Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 16  proiecte de hotărâri, drept pentru care aleşilor judeţeni nu le-a luat mai mult de 30 minute pentru a vota proiectele de hotărâre propuse de conducerea forului administrativ judeţean, în condiţiile în care numai citirea acestora a durat aproape 25 de minute. Înainte de începerea propriu zisă a şedinţei unul din proiecte iniţiat chiar de  preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, a fost retras, cu acceptul consilierilor, de pe ordinea de zi pe motiv că nu au fost întrunite toate formalitățile. Este vorba despre proiectul cu privire la darea în folosință a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. Cu excepţia acestui proiect , toate iniţiativele propuse de administraţia judeţeană au trecut fără voturi împotrivă.

Printre proiectele care au fost votate se numără: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului județului Olt la data de 31.03.2018; Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării; Proiect de hotărâre cu privire la: – constatare pierdere a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; – desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 641, Km 10+045 –12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni”; Proiect de hotărâre cu privire la: – asociere între județul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache“ Caracal 2018, Ediția a VIII-a; – aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache“ Caracal 2018, ediția a VIII-a;

Ilie Bîzoi