Concursul pentru postul de director executiv al APIA Olt, suspendat de noua guvernare. Vezi motivul

0
1062

Concursurile lansate pe finalul guvernării trecute au fost blocate sau amânate de noua guvernare.

Este și cazul postului de director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Olt. Concursul fusese programat pentru 5 decembrie 2019, însă, din dispoziția conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, examenul se suspendă, în contextul măsurilor care vor fi dispuse cu privire la reorganizarea instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale.

De altfel, în răspunsul transmis de conducerea APIA-structura centrală, la solicitarea Gazeta Oltului, se precizează următoarele: Prin adresa nr.114979/12.11.2019, înregistrată la aparatul central APIA cu nr.42916/13.11.2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a solicitat tuturor unităților aflate în subordinea MADR (implicit APIA) să renunțe la desfășurarea concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor de execuție și de conducere vacante/temporar vacante aflate în derulare, date fiind: programul de guvernare acceptat de Parlament prin care s-a prevăzut reforma administrației publice centrale, accelerarea procesului de reformare a statului, creșterea performanței administrației publice, fapt ce implică o reorganizare la nivelul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale; prevederile art.38 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Prin prisma celor menționate, este imposibil să vă precizăm când va fi reluată procedura de organizare și desfășurare a concursului.

Funcția de director executiv la APIA Olt este deținută, în prezent, de Doru Daniel Neacșu. Candidații care doresc să participe la concurs trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: 7 ani; să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I și  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.