Clădiri, terenuri și mașini, scoase la licitație de Fiscul oltean

0
781

Pentru a recupera debitele pe care unele firme sau persoane fizice le au la bugetul de stat, Fiscul oltean scoate, aproape de mijlocul acestei luni, la vânzare mai multe bunuri mobile și imobile. Dosarele de participare se depun până pe 11 iunie, respectiv 12 iunie, iar licitațiile vor fi organizate pe 12 și pe 13 iunie la sediul Serviciului Fiscal municipal Caracal.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt vrea să vândă la licitaţie mai multe bunuri intrate în proprietatea statului, în urma unor confiscări sau executări silite. Astfel, Fiscul oltean organizează, în ziua de 12 iunie, la sediul Serviciului Fiscal municipal Caracal, strada Toma Rușcă, numărul 5-7, licitații pentru vânzarea unor bunuri mobile aparținând unor societăți comerciale sau persoane fizice. În speță este vorba despre ustensile de lucru (chei, clești, pânze, burghiuri, micrometre, tarozi, macara electrică, dar și alte scule), cu prețuri începând de la 3 lei, exclusiv TVA pentru cheile imbus și ajungând până la 2.517 lei, exclusiv TVA, în cazul unei macarale electrice. În aceeași zi, Fiscul caracalean scoate la licitație un autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 1997, la prețul de pornire de 3.237 de lei, exclusiv TVA, un autoturism VW Passat, an fabricație 2008 la prețul de pornire de 42.667 de lei, exclusiv TVA, autoutilitară Furgon VW, an fabricație 2008, la prețul de 17.811 lei, fără TVA, autoturism Break Subaru Forester, an fabricație 2004, la 15.483 de lei, fără TVA, autoturism M1 Seat Leon, an fabricație 2008, la prețul de pornire al licitației de 12.963 de lei, fără TVA, autoutilitară Furgon Ford Transit, an de fabricație 2008 la prețul de 19.233, fără TVA, autoturism Skoda Fabia, an fabricație 2007, la prețul de 6.650 de lei, exclusiv TVA, mașină de vopsit industrial Graco la prețul de 5.900 de lei, fără TVA; autoutilitară Mercedes Vito, an fabricație 2001, preț 6.650 de lei, fără TVA și mai multe freze tip melc cu prețuri cuprinse între 100 și 675 de lei/bucata.

O zi mai târziu tot la Caracal este programată o altă licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri: clădire în suprafață de 46,80 metri pătrați compusă și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 188,5 metri pătrați în localitatea Caracal, strada Plevnei, preț de evaluare de 76.100 lei; teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansamblului de clădiri extravilan în suprafață de 562 de metri pătrați, situate în Caracal, strada 1 Decembrie 1918, preț de evaluare de 56.000 de lei; clădire spațiu comercial în suprafață de 12 metri pătrați, compusă și construită din chioșc, în Caracal, strada Caraiman, completare peron gară, preț de evaluare 18.700 lei; teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansambluri de clădiri extravilan în suprafață de 5000 metri pătrați, în Caracal, tarlaua 7, parcela 11, preț de evaluare 6.800 de lei; clădire/părți de clădire/ansamblu de clădiri în suprafață de 84 de metri pătrați, compusă din parter și mansardă și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 813 metri pătrați, în localitatea Drăgănești-Olt, preț de evaluare al licitației 54.500 lei; clădire/părți de clădire/ansamblu de clădiri în suprafață de 420 metri pătrați compusă din parter și etaj și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 372 de metri pătrați, în Drăgănești-Olt, preț de evaluare/de pornire al licitației 174.720 lei, fără TVA; clădire în suprafață de 38, 40 mp, în Drăgănești-Olt, preț de pornire al licitației de 30.250 de lei, fără TVA; clădire în suprafață de 155,10 metri pătrați compusă din parter și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 1969 metri pătrați, situate în localitatea Drăgănești Olt, sat Comani, preț de pornire al licitației de 124.540 de lei, fără TVA.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport și declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Ilie Bîzoi