Centralele de apartament nu vor fi interzise în UE

0
881

Centralele de apartament nu vor fi interzise în Uniunea Europeană. Potrivit Comisiei Europene, UE nu interzice cazanele sau sistemele de încălzire – centrale, boilere, încălzitoare etc. – pe bază de combustibili fosili.

Comisia precizează că Directiva care prevede eliminarea treptată până în 2040 a cazanelor/sistemelor de încălzire alimentate cu combustibili fosili nu interzice sistemele de încălzire pe gaz din clădirile existente.
Prin urmare, nu se interzic sistemele de încălzire pe gaz din clădirile existente.

După intrarea în vigoare a directivei, guvernele vor avea posibilitatea de a elimina treptat anumite dispozitive de încălzire pe baza emisiilor acestora, a tipului de combustibil utilizat sau a ponderii minime a energiei din surse regenerabile folosite.

În plus, guvernele vor trebui să stabilească măsuri specifice pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili utilizaţi pentru încălzire şi răcire până în 2040.

Directivele UE lasă guvernelor naționale flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a aspirațiilor și a obiectivelor generale agreate

Fiecare stat membru își va adopta propria traiectorie națională de reducere a consumului mediu de energie primară al clădirilor rezidențiale cu 16 % până în 2030 și cu 20-22 % până în 2035, fiind permisă o flexibilitate suficientă pentru luarea în calcul a circumstanțelor naționale. Statele membre sunt libere să aleagă clădirile vizate și măsurile aplicabile.

Măsurile naționale vor trebui să garanteze că cel puțin 55 % din scăderea consumului mediu de energie primară se realizează prin renovarea clădirilor cu cele mai slabe performanțe.

Statele membre vor avea posibilitatea de a excepta de la aceste obligații anumite categorii de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, inclusiv clădirile istorice sau casele de vacanță.

Marilena Vasile