Ce spune primarul Caracalului despre clubul cu fetițe

0
1695

Cu privire la contractul de inchiriere incheiat intre institutia noastra si SC MARIO SALAR SRL, avand ca obiect spatiul ce apartine domeniului privat al municipiului Caracal, str Piata Victoriei nr 2, subsol, jud Olt, in care se desfasoara activitati de baruri si alte activitati de servire a bauturilor– cod CAEN 5630, primarul municipiului Caracal, domnul Dr. Liviu Radu face urmatoarele precizari:

“-In cursul anului 2016, SC IGO SRL Caracal (proprietarul imobilului la acea data) societate in faliment prin lichidator judiciar PHENOIX S.P.R.L. a inchiriat in luna decembrie catre SC MARIO SALAR SRL spatiul situat la subsolul cladirii, pe o perioada de 2 ani, prelungit prin act aditional pana la data de 05.12.2021.

-In urma licitației organizată în data de 23.10.2017 de SOR INSOLVENCY IPURL (fosta PHEONIX SPRL Slatina) in calitate de lichidator judiciar al SC IGO SA Caracal, societate în faliment, imobilul de mai sus a fost adjudecat de catre UAT a municipiului Caracal fiind inclus in patrimoniul privat al acesteia, conform HCL 19/31.01.2018.

-In conformitate cu prevederile legale, UAT Caracal, urmare a transferului dreptului de proprietate, a preluat contractul de inchiriere incheiat intre SC IGO SRL Caracal prin lichidatorul judiciar PHENOIX S.P.R.L. si SC MARIO SALAR SRL, avand autorizatie de functionare bar si alte activitati de servire a bauturilor.”