Ce se întâmplă cu indemnizațiile pentru artiști din 2019

0
744

Indemnizaţia acordată în temeiul Legii numărul 8/2006 pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice nu va fi mai mare de 4.160 de lei. Această măsură a fost stabilită de Executiv şi va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

Potrivit informaţiilor furnizate de directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt, Iulian Smarandache, începând de luna viitoare, indemnizaţia de merit acordată persoanelor care au făcut parte din Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Uniunea Teatrală din România, Uniunea Cineaştilor din România, Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România şi Uniunea Arhitecţilor din România nu poate depăşi suma de 4.160 de lei.

„ Vă facem cunoscut că potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045/10.12.2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 2.080 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Referitor la cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut de art. 1 alin.(3) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constitute şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată: Indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată. În consecinţă, indemnizaţia acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, republicată, nu poate depăşi suma de 4.160 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019, a spus Smarandache.

 Județul Olt deține supremația în Oltenia, și nu numai, în ce privește numărul beneficiarilor de indemnizații de artist. La sfârșitul anului trecut, la nivelul judeţului, existau aproximativ 550 de persoane pe legea 8/2006 care beneficiau pe lângă pensia de asigurări sociale și de un spor de 50% din cuantumul pensiei pentru virtuți aparte.