Câți angajați din Olt beneficiază de salariul minim de 3.000 de lei

0
467

Aproape treizeci la sută dintre salariaţii olteni trăiesc cu salariul minim pe economie.

Conform datelor furnizate de către Inspecţia Muncii Bucureşti, în prezent, la nivelul judeţului Olt, aproape 30 la sută dintre angajaţi sunt încadraţi cu salariul minim brut pe ţară. Mai exact, din cele peste 75.000 de contracte de muncă active înregistrate la mijlocul anului, la nivelul judeţului, peste 23.500 de contracte sunt cu salariul minim pe economie. „Datele extrase din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor arată că, la data interogării aplicaţiei (6 februarie 2018), la nivelul judeţului Olt erau înregistrate 20.841 de contracte active cu salariul de bază minim brut de 2.080 de lei și 2.728 de contracte active cu salariul de bază lunar brut de 3.000 de lei dintr-un număr total de 75.831 contracte. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră. Prin derogare de la prevederile art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform OUG nr.114/2018 art.71, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”, a precizat inspectorul șef Dantes Nicolae Bratu, șeful Inspecţiei Muncii pe ţară. Trebuie spus că un angajat poate avea unul, două sau chiar trei contracte de muncă.

Unde lucrează oltenii cu salariul minim

Domeniile de activitate în care există angajaţi cu minimum prevăzut de lege sunt construcțiile, comerţul şi prestările de servicii, domenii de activitate unde nu sunt cerute prea multe studii, dar unde activează un număr mare de persoane. Potrivit inspectorilor de muncă, salariul minim se regăseşte pe contractele de muncă ale angajaţilor din industria confecţiilor textile, în comerţ, la firmele de pază şi în agricultură. Angajaţii sunt plătiţi cu salariul minim şi în unităţile de prestări servicii, cum ar fi cele de alimentaţie publică (baruri şi restaurante) spălătorii, service-uri şi vulcanizări. Angajatorii recurg la acest subterfugiu pentru a reduce la minimum sumele datorate statului. În timp ce administratorii câştigă, angajaţii au de suferit mai târziu când va veni vremea pensiei. Şi asta întrucât salariul care se ia în calcul la stabilirea pensiei fiind foarte mic, implicit, şi pensia va fi la fel.

Sancţiuni pentru angajatorii care nu respectă legea

De la 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.900 de lei brut pe lună la 2.080 lei brut pe lună, astfel că toţi cei plătiţi cu salariul minim trebuie să semneze acte adiţionale la contractul individual de muncă, prin care să le fie majorate salariile impuse de lege. Angajatorii au obligaţia de a majora salariile de bază ale tuturor angajaţiilor care le au stabilite sub acest nivel. Inspectorii de muncă vor verifica în cadrul controalelor pe care le efectuează şi acest aspect. Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 de lei la 2.000 de lei, conform prevederilor art. 260 (1) lit. a din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ultima creştere a salariului minim brut pe economie a avut loc la 1 ianuarie 2018 când guvernul a decis majorarea salariului minim de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei. Salariul minim a mai crescut de la 1 februarie 2017, cu 200 de lei, de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, la 1 mai 2016, cu 200 de lei, de la 1.050 lei la 1.250 lei și de încă două ori în 2015, cu 75 de lei din ianuarie 2015, de la 900 la 975 şi cu încă 75 de lei, din iulie 2015, la 1.050 lei.