Cât trebuie să plătească la stat cei care au contracte de închiriere pentru locuințe

0
441

ANAF a actualizat Ghidul fiscal al persoanelor fizice ce realizează venituri din închirierea locuințelor, pe parcursul anului 2022. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, 2.824 de olteni au declarat venituri din chirii în 2021, acestea fiind obținute pe parcursul anului 2020. Astfel, pentru un contract de închiriere de 2.500 de lei pe lună, adică venituri de 30.000 de lei pe an, un contribuabil va avea de plătit la stat impozit de 1.800 de lei pe an.

În această categorie de venit se cuprind veniturile din:
– închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal;
– arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal1;
– închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.

Calculele ANAF arată așa:

O persoană fizică realizează venituri dintr-un contract de închiriere, cu chiria exprimată în lei, care începe la 01.01.2022 și se încheie la 31.12.2022. Pentru declararea venitului anual estimat, persoana fizică depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Chiria lunară menționată în contractul de închiriere = 2.500 lei/ lună.

Stabilirea venitului brut estimat = 2.500 lei x 12 luni = 30.000 lei

Determinarea cheltuielilor forfetare = 30.000 x 40% = 12.000 lei

Stabilirea venitului net estimat = 30.000 lei – 12.000 lei = 18.000 lei

Calculul impozitului pe venit estimat datorat = 18.000 lei x 10% = 1800 lei

Persoana fizică nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), întrucât venitul net anual este sub plafonul minim de 12 salarii minime brute pe țară, respectiv sub 30.600 lei (2.550 lei x 12 luni = 30.600 lei). Salariul minim brut pe țară pentru anul 2022 este în sumă de 2550 lei.

Totodată, ANAF a simulat și un contract în euro. Astfel, la un contract de închiriere de 1.000 de euro încheiat pentru 10 luni, adică încasări de 10.000 de euro, o persoană are de plătit la stat 2.931 de lei.

Calculele arată așa:

O persoană fizică a realizat în anul 2021 venituri dintr-un contract de închiriere, în care chiria reprezintă echivalentul în lei a unei valute. Contractul a fost valabil în perioada 01.03.2021-31.12.2021(10 luni). Chiria lunară menționată în contractul de închiriere = 1.000 euro/ lună.

Stabilirea venitului brut estimat = 1.000 euro x 10 luni x 4,8849= 48.849 lei, 4.8849 este cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se depune Declarația unică, respectiv din data de 09.03.2021.

Determinarea cheltuielilor forfetare = 48.849 lei x 40% = 19.540 lei

Stabilirea venitului net estimat = 48.849 lei – 19.540 lei = 29.309 lei

Calculul impozitului pe venit estimat datorat = 29.309 lei x 10% = 2.931 lei

Întrucât venitul net anual estimat pentru anul 2021 a fost peste plafonul minim de 12 salarii minime brute pe țară (2.300 lei x 12 = 27.600 lei) persoana fizică în cauză a datorat şi contribuția de asigurări sociale de sănătate, unde 2.300 lei reprezintă salariul minim brut pe țară pentru anul 2021

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul ce reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, contribuția datorată fiind: 2.760 lei (27.600 lei x 10% = 2.760 lei)

Veniturile obținute din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinței locuinței, a caselor de vacanță, garajelor, terenurilor și altele asemenea, a căror folosință este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare și altele asemenea, inclusiv a unor părți din acestea, utilizate în scop de reclamă, afișaj și publicitate.

Plata impozitului pe venit se va realiza până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului

Persoanele fizice care realizează venituri din aceste activități au obligația de a depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), până la data de 25 mai.

Persoanele fizice care au estimat venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, și care realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate12 datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este de până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.