BULUC LA PENSIONARE, ÎN OLT

0
593

Nesiguranţa locului de muncă, dar și riscul unei posibile infectări cu virusul SARSCov 2, la locul de muncă, îi determină pe tot mai mulţi olteni să îşi depună cererile pentru a ieşi pensie. Astfel, în primele trei luni, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt, s-au înregistrat aproape 1.500 de dosare noi de înscriere la pensie.

Aproape 1.500 de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a ieşi la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parţial, dar şi la pensie de invaliditate s-au adresat CJP Olt. Astfel, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2021 la CJP Olt s-au înregistrat nu mai puțin de 1.460 de dosare de înscriere noi la pensie. „În perioada 1 ianuarie-31 martie 2021 la CJP Olt s-au înregistrat 1.460 de dosare de înscriere nouă la pensie din care 580 limită de vârstă, 14 pensie anticipată, 214 pensie anticipată parțială, 326 pensie de invaliditate, 251 pensie de urmaș și 75 alte drepturi (legi speciale).

Totodată, în perioada de referință, s-au depus 850 de cereri de recalculare din care 568 adăugare stagiu, 10 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 8 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă, 220 de revizuiri și 44 altele. De asemenea, în intervalul menționat angajații Casei de Pensii Olt au efectuat nu mai puțin de 374 de operațiuni de treceri din oficiu din care 236 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 44 treceri din anticipată la limită de vârstă și 94 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Termenul de soluționare a unei cereri este de 45 de zile, în cazul în care dosarul este complet. Pentru a ieşi la pensie, solicitantul trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt o cerere însoţită de o serie de documente prevăzute în normele metodologice ale Legii 263/2010. Acestea sunt carnetul de muncă (original şi copie), carnetul de muncă pentru membrii CAP şi carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului (BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie – original şi copie; livretul militar; diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că au fost urmate la zi; adeverinţe privind sporul cu caracter permanent; adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite speciale.

La nivelul judeţului Olt, în momentul de faţă există 101.407 pensionari dintre care 92.297 sunt pensionari de stat şi 9.110 pensionari din sectorul CAP.