BRUTĂRII ȘI SERVICE-URI AUTO DIN OLT, AMENDATE DE ITM

0
332

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt a verificat, în cadrul unei campanii dispuse la nivel naţional, modul în care firmele respectă prevederile legale, atât din punct de vedere al relațiilor de muncă, cât și al securității și sănătății în muncă. Domeniile vizate au fost: fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

În perioada 21 – 26 septembrie s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în brutăriile și service-urile auto din Olt. În cadrul acţiunilor de control s-a urmărit identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii  COVID-19 și eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate, a precizat inspectorul șef Cristian Ungureanu, șeful ITM Olt.

 În domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 32 controale, în urma cărora au fost dispuse 31 măsuri şi au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale (amenzi) în valoare totală de 13.000 lei (10.000 lei pentru nerealizarea măsurilor dispuse în timpul controlului anterior şi 3.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii referitoare la munca de noapte).

Și în domeniul securităţii şi sănătății în muncă au fost 35 controale, în urma cărora au fost dispuse 59 măsuri şi au fost aplicate 57 sancţiuni  contravenţionale, constând în avertismente, pentru nepurtarea echipamentelor individuale de protecţie, depăşirea termenului privind controlul medical periodic, semnalizarea de securitate necorespunzătoare. În cadrul acţiunii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au fost efectuate 30 de controale în urma cărora s-au dispus 14 măsuri şi au fost aplicate un număr de 13 sancţiuni, din care 12 avertismente şi o amenda, în valoare de 1.000 lei, pentru neefectuarea triajului epidemiologic.