ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI derulează în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

0
126

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI derulează în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

„Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460- este un proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite care se va derula în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023 și va fi implementat de către ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI.

Proiectul își propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia. Sunt vizate societăți din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente
sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

În cadrul proiectului Asociația SMART ALLIANCE organizează, în format ONLINE, cursuri de ERP, Securitate cibernetică, Programare, HR Management, Marketing Digital, Workforce Management și Programe de Gestionare Big Data.

Angajaţii IMM-urilor din regiunile menționate mai sus pot participa GRATUIT la aceste cursuri. Pentru înscriere vă invităm să utilizați formularul de aici: https://forms.gle/EwQ8BSPfgpUTLP5F7

Pentru orice informații suplimentare vă invităm să consultați pagina proiectului de pe site-ul www.smartalliance.ro