APIA OLT FACE ANGAJĂRI. PENTRU DOUĂ POSTURI NU SE CERE VECHIME

0
1188

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante și a unei funcții publice de conducere, la Centrul Local Scornicești.

Mai exact, este vorba despre două posturi de consilier debutant și un post de consilier asistent și un post de șef birou, la Centrul Local Scornicești.

 Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, pentru consilier debutant. Un avantaj îl constituie faptul că nu  se solicită vechime în specialitate necesară pentru exercitarea funcției publice de execuție.

Pentru postul de consilier, grad asistent, este nevoie de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și vechimea în specialitate necesară pentru exercitarea funcției publice de execuție de minimum 1 an.

Nu în ultimul rând, pentru postul de șef Birou, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să fie numiți într-o funcție publică de clasa I;

să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate de 5 ani;

să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării funcției publice, și anume: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 28 iunie, de la ora 10.00, sediul APIA – Centrul Județean Olt, strada Arcului, nr. 20, Județul Olt.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorității sau instituției publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum şi alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare.