APIA OLT FACE ANGAJĂRI. PENTRU DOUĂ POSTURI NU SE CERE VECHIME

0
1060

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante.

Mai exact, este vorba despre două posturi de consilier, clasa I, grad debutant, la Centrul Local Caracal și un post de consilier, clasa I, grad superior, la Centrul Local Balș.

 Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţe ingineria resurselor vegetale şi animale /ştiinţe sociale-ramura de ştiinşe economice, pentru consilier debutant. Un avantaj îl constituie faptul că nu  se solicită vechime în specialitate necesară pentru exercitarea funcției publice de execuție.

Pentru postul de consilier, grad superior, este nevoie de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesară pentru exercitarea funcţiei publice de execuţie  de minimum 7 ani.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 30 iunie, de la ora 10.00, la sediul APIA – Centrul Județean Olt, strada Arcului, nr. 20, județul Olt.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorității sau instituției publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum şi alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare.