APIA OLT FACE ANGAJĂRI. NU SE CERE VECHIME

0
2065

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad debutant la Centrul Local Drăgănești.

 Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licentţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: stiinţe ingineresti ramura de stiintă Ingineria resurselor vegetale şi animale. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 26 iulie 2021, de la ora 10.00, la sediul Agenţiei de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Olt, din Slatina, cu sediul în str. Arcului nr. 20.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0766.422.851, e-mail: gabriela.bolborea@apia.org.ro.