Apartamente, case, terenuri și spații comerciale din Olt, scoase la vânzare de Fisc

0
748

Mai multe licitații vor fi organizate în următoarea perioadă de către Administraţia Judeţeană a Finanţelelor Publice (AJFP) Olt care încearcă să vândă apartamente, case, spații comerciale și terenuri executate silit de la firme sau persoane fizice cu datorii din Olt.

În perioada următoare, Serviciul Fiscal Municipal Caracal, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, scoate la vânzare o serie de bunuri imobile. Astfel, pe 28 noembrie, cei care vor să investească în apartamente, terenuri sau spații comerciale pot achiziționa un apartament în suprafață utilă de 61 metri pătrați situat la parter compus din trei camere și balcon construit din zidărie și beton armat teren în folosință în suprafață de 17 metri pătrați, situate în localitatea Caracal, strada 1 Decembrie 1918, preț de evaluare (exclusiv TVA) 123.525 lei (licitație aflată la a doua strigare).  În aceeași zi, se va încerca pentru prima oară vânzarea unui ansamblu de bunuri compus din : teren cu construcții în suprafață de 800 de metri pătrați, din care suprafață ocupată 245 metri pătrați, situat în Caracal, strada Rahovei, preț de evaluare 49.400 de lei; casă de locuit în suprafață de 137 metri pătrați, construită din cărămidă, acoperiș tablă, situată în Caracal, strada Rahovei, preț de evaluare 93.900 de lei; casă completare parter, în suprafață de 66 metri pătrați, situată în Caracal, strada Rahovei, preț de evaluare 58.800 de lei; casă completare mansard, suprafață 66 metri pătrați, construită din cărămidă, acoperiș tablă, situată în Caracal, strada Rahovei, preț de evaluare 58.800 de lei; clădire anexă în suprafață de 12 metri pătrați, construită din cărămidă, acoperiș tablă, situată în Caracal, strada Rahovei, preț de evaluare 2.900 de lei; clădire anexă în suprafață de 30 metri pătrați, construită din cărămidă, acoperiș tablă, situată în Caracal, strada Rahovei, preț de evaluare 10.900 de lei; teren arabil în suprafață de 217 metri pătrați, situat în Caracal, strada Rahovei, preț de evaluare 5.100 de lei.

Tot la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, situat în strada Toma Rușcă, nr. 5-7, sunt programate în data de 28 noiembrie alte două licitații, aflate la a treia strigare. Este vorba despre un teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansamblului de clădiri extravilan în suprafață de 562 de metri pătrați, situat în localitatea Caracal, strada 1 Decembrie 1918, preț de pornire al licitației 28.000 lei și o clădire spațiu comercial în suprafață de 12 metri pătrați, compusă și construită din chioșc metalic situate în Caracal, strada Caraiman, completare peron gară, preț de pornire al licitație 9.350 de lei. Alte bunuri imobile scoase la licitație sunt: clădire în suprafață de 38, 40 metri pătrați construită din cărămidă și teren aferent situate în Drăgănești Olt, strada Fântânelor, nr.5, preț de pornire a licitației 30.250 de lei (exclusiv TVA); clădire în suprafață de 155,10 metri pătrați compusă din parter și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 1969 metri pătrați, situate în Drăgănești Olt, sat Comani, strada Vadului Comanilor,nr.39, preț de pornire al licitației 124.540 lei; Clădire în suprafață de 420 de metri pătrați compusă din parter și etaj, construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 372 de metri pătrați situate în Drăgănești Olt, strada Rozelor, preț de pornire a licitației 174.720 lei (exclusiv TVA) Data limită pentru depunerea ofertelor de participare este 27 noiembrie, iar licitațiile vor avea loc la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, situat în strada Toma Rușcă, nr. 5-7, în data de 28 noiembrie 2018.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la licitație, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.