Anunț

0
7

SC KROKANT VITEX SRL, CUI 40242780, J 28/1094/2018, cu sediul social în Slatina, cod postal 230034, str. Crișan, nr. 37, biroul nr. 1, etaj 1, Pierdut carte de intervenție, registru special și declarație de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale a AMEF imprimanta fiscala tip Expressoft FISCAL POS, model FP-700, seria DB4700015340, număr unic de identificare AMEF seria fiscală 7000537682 instalata la pct de lucru str. Primăverii, Piața Zahana.

Le declar nule.