Apariție surpriză în ultima ședință din acest an a Consiliului Județean Olt

0
1483

Şedinţa Consiliului Judeţean Olt desfăşurată joi, 19 decembrie, a avut un moment neaşteptat pentru consilierii judeţeni. În chiar debutul şedinţei aceştia au primit vizita grupului de colindători  „Voces Primavera” al Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Slatina. După ce au ascultat colindele interpretate de copii, consilierii au votat pe bandă rulantă proiectele de pe ordinea de zi.

Plenul Consiliul Județean Olt s-a întrunit joi, 19 decembrie, în ultima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea de zi s-au aflat 18 proiecte de hotărâre. Şedinţa a durat aproximativ 45 de minute. Toate proiectele de investiții au reuşit să obţină susţinerea tuturor forţelor politice din Consiliul Judeţean (CJ).

 

Iată proiectele care au primit undă verde din partea aleșilor județeni : Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice dincadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale din județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2019; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea Colonești, satul Vlaici”; Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2020”; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metro pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 14+092 – 14+562, L = 470 m, comuna Voineasa”; Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni”; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018; Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea dreptului de administrare al Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul public al județului Olt, precum și cu privire la aprobarea închirierii acestora prin licitație publică; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social „Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, precum și cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina.