Angajatorii, „călcaţi” de inspectorii ITM

0
263

 Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt va derula în perioada 05.12.2017 – 31.01.2018 o campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea numărul 62/2011 reglementate prin articolul VII din O.U.G. numărul 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

  În acest context, inspectorii de muncă vor desfășura în toată această perioadă acțiuni de informare și conștientizare în ceea ce privește aplicarea legislației aferente ca urmare a modificării salariului brut și ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Acțiunile se vor derula atât la sediile agenților economici, cât și la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt și vor viza în principal informări cu privire la aplicarea legislației și necesitatea operării modificărilor salariale începând cu data de 01.01.2018.

De asemenea, se are în vedere clarificarea privind modul de interpretare și aplicare a prevederilor legale în ceea ce privește modificarea contractului de muncă, înregistrarea și transmiterea acestuia în registrul general de evidență a salariaților. „Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt reamintește tuturor angajatorilor că în perioada 20.11 – 20.12.2017 au obligația inițierii negocierilor colective în unitățile în care nu există încheiat contract colectiv de muncă, negocieri colective pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Inițierea negocierii se va demara și în cadrul entităților cu mai puțin de 21 de salariați cu reprezentanții aleși ai angajaților, iar unde nu există reprezentanți aleși, angajatorul îi va invita la negocieri pe toți salariații printr-o notificare scrisă”, a precizat inspector şef Cristian Ungureanu, şeful ITM Olt.

Ilie Bîzoi