ANES a organizat o nouă rundă de întâlniri cu ONG-urile pe tema prevenirii și combaterii violenței domestice

0
163

Marți, 11 august 2020, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), a avut loc o nouă întâlnire între conducerea ANES și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale  cu activitate în domeniile egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței domestice.

La întrevedere au participat secretarul de stat al ANES, Luminița Popescu și directorul agenției Monalisa Cîrstea, Mihaela Săsărman, președintele Asociației Transcena și Andreea Rusu, directorul executiv al Centrul Filia, precum și reprezentante ale Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor- VIF și Rețelei “Rupem tăcerea despre violența sexuală!”.

Dialogul a evidențiat o serie de particularități și evoluții în cele două domenii specifice, în contextul pandemiei COVID19. Au fost menționate proiectele importante și eforturile continue depuse de către cele două organizații în scopul informării și educării tinerei generații, femeii și al îmbunătățirii intervenției autorităților competente în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței domestice: educația prin artă (reprezentații de teatru forum), formarea profesioniștilor din domeniu și campanii de informare și de advocacy.

De asemenea, s-a subliniat faptul că o preocupare actuală, ar trebui să vizeze clarificarea informațiilor contradictorii privind emiterea și confirmarea ordinelor de protecție provizorii, pentru a putea fi reflectate, în mod real, problemele cu care se confruntă victimele și polițiștii în ceea ce privește aplicarea acestei importante măsuri de protecție.

În cadrul discuțiilor, au fost detaliate modalitățile viitoare de colaborare și propunerile de proiecte prin care poate fi asigurată respectarea și aplicarea legislației naționale din domeniile de competență ale ANES.

 

Dintre proiectele și acțiunile actuale pe care ANES dorește să le realizeze în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, pot fi enumerate următoarele: formarea membrilor echipelor mobile de la nivelul tuturor comunităților care trebuie să intervină în situațiile de violență domestică (elaborarea unei noi fișe de proiect, cu finanțare prin Mecanismul Financiar Norvegian, în cadrul căruia, conform legii, vor fi selectați parteneri din cadrul ONG-urilor), susținerea demersurilor privind adoptarea cadrului legal necesar și identificarea unor soluții viabile pentru asigurarea monitorizării electronice a măsurilor de protecție, prevenirea și combaterea violenței cibernetice, informarea/educarea privind prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței sexuale, crearea unui cadru de dialog deschis și interactiv cu privire la oportunitățile de finanțare aferente viitoarei programări( 2021-2027), care să asigure exprimarea opiniilor organizațiilor cu experiență în cele două domenii de activitate(organizarea unui Grupului Tehnic în parteneriat cu MFE), etc.

În cursul întâlnirii, secretarul de stat Luminița Popescu a relevat necesitatea și eficiența abordării acțiunilor strategice în parteneriat, subliniind importanța preluării modelelor de bună practică, de succes, generate la nivelul ONG-urilor, apreciind că acestă întâlnire, este de natură să consolideze încrederea reciprocă și să creeze premisa un răspuns comun la problemele actuale cu care se confruntă, în mod special, fetele și femeile din țara noastră, în contextul pandemiei COVID 19.