Anunț

0
98

SC AURUM PANIAGRIS OLARI, cu sediul în Pirscoveni, Jud. Olt, sat Olari, J 28/18/2019, CUI 40378847, pierdut certificat constatator nr. 9511 din 7.1.2019, și certificat de înregistrare SERIA B nr. 3765785.

Le declar nule.