Amenzi de până la 4.500 de lei pentru contribuabilii olteni care nu depun raportările contabile

0
225

Contribuabilii olteni care înregistrează o cifră de afaceri de peste 220.000 lei, sunt obligaţi să depună la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, până pe 16 august, raportările contabile la 30 iunie 2017. Raportarea se va depune la Fiscul oltean, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată. Contribuabilii pot depune raportarea contabilă exclusiv online,pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.  Raportarea trebuie să cuprindă următoarele formulare: Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); Contul de profit şi pierdere (cod 20); Date informative (cod 30). Potrivit reprezentanţilor AJFP Olt, nu au obligaţia să depună raportările contabile:  cei care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2017;  care s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrului I al anului în curs; care s-au înfiinţat pe parcursul anului 2017; care se află în curs de lichidare. Nedepunerea în termenul legal, se sancţionează conform Legii contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte următoarele amenzi, în funcţie de numărul de zile de întârziere: de la 300 la 1.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una și 15 zile lucrătoare;  de la 1.000 la 3.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare; de la 1.500 la 4.500 de lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Ilie Bîzoi