AFIR: fonduri europene pentru îmbunătățirea exploatațiilor agricole

0
215

Fermierii care au in proprietate o exploatatie agricola si care doresc sa realizeze investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole in cadrul PNDR 2014-2020, pot aplica pentru sprijinul financiar aferent  Submasurii 4.2.

Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizeaza imbunatatirea nivelului general de performanta al intreprinderilor, prin cresterea competitivitatii intreprinderilor care realizeza investitii in domeniile de interventii eligibile mentionate in prezentul Ghid.

Scopul acordarii sprijinului de minimiss este de a creste competitivitatea intreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adaugata, fara a afecta insa concurenta pe piata interna si comertul intracomunitar intr-o masura contrara interesului comun.

Obiectivele acestui sprijin                      

Introducerea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioara;

Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare si de siguranta alimentara;

Cresterea numarului de locuri de munca.

Beneficiarii sprijinului

Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare

Valoarea sprijinului

Valoarea maxima a ajutorului acordat in cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depasi  plafonul maxim/ proiect dupa cum urmeaza:

1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

In cazul in care beneficiarul solicita sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000 Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevazute anterior se reduc cu o valoare echivalenta unei intensitati de pana la 10% din insumarea cheltuielilor eligibile din bugetul GBER, respectiv cu max.  10% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevad constructii ‐ montaj, respectiv cu max. 5% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple (fara constructii ‐ montaj).

sursa: stiriagricole.ro