ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE JANDARMERIEI ROMÂNE

0
2487

Pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 360 de locuri pentru admiterea la Școlile Postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

 1. a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani 190 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate IGAv;
 • 35 locuri alocate
 1. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 170 locuri  (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate IGAv;
 • 15 locuri alocate

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 2. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 3. m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 4. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 5. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cererile-tip de înscriere/participare la concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI, se depun de candidaţi la unitățile de recrutare până la data de 15 noiembrie 2019.

Dosarele de recrutare ale candidaților înscriși la școlile postliceale al MAI, se depun la unitățile de recrutare până la data de 06 decembrie 2019.

Școlile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unitățile de învățământ, în intervalul 10 – 23 ianuarie 2020, perioada de școlarizare a seriilor de elevi fiind februarie – decembrie 2020. Activităţile specifice înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor sunt disponibile pe pagina oficială de internet a instituţiei de învăţământ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din municipiul Slatina, str. Cazărmii  nr. 40, Serviciul Resurse Umane 0249/437901, 0249/437904 interior 24558 / 24535.