Spațiul privat virtual este disponibil și pentru firme

0
142

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a extins, începând cu 1 iunie, și pentru firme serviciul Spațiu Privat Virtual (SPV), disponibil încă din septembrie 2014 pentru persoanele fizice. SPV va face acum mai ușoară transmiterea unor documente între Fisc și societăţi

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt  informează contribuabilii că în Monitorul  Oficial  al  României numărul 368/17.05.2017 a  fost  publicat  Ordinul MFP. Numărul 660/2017 privind aprobarea  Procedurii  de comunicare  prin  mijloace  electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/ organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi  fără  personalitate juridică. Persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanţă actele administrative fiscale emise în formă electronică , precum şi alte documente sau informaţii  emise de către organul fiscal central, prin  accesarea serviciului  SPV. Dacă până la 1 iunie 2017 acest serviciu era disponibil  numai persoanelor fizice , începând cu această dată , şi persoanele juridice  şi alte entităţi fără personalitate juridică  pot  opta pentru utilizarea  serviciului „Spaţiul Privat Virtual”.  În cazul utilizării Spaţiului Privat Virtual nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal. Serviciile  de  comunicare  prin  mijloace electronice de transmitere la distanţă furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţionalăde Administrare Fiscală sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător; SPV este disponibil 24 de ore din 24. Avantajul folosiii acestui serviciu constă în eliminarea timpului pierdut la ghişeele unităţilor fiscale pentru depunerea de către contribuabili a declaraţiilor, cererilor şi altor documente,precum şi pentru obţinerea de informaţii cu caracter financiar sau fiscal şi realizarea unei comunicări rapide către contribuabili a actelor administrative fiscale , a oricăror alte acte procedurale şi a oricăror alte  informaţii cu caracter fiscal.

Ilie Bîzoi