Acuzații grave aduse unui fost șef de la Garda Financiară Olt

0
1136

Valentin Stan este acuzat de abuz în serviciu, faptă comisă în perioada în care era şef al Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt. În acest context reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au luat măsuri.

„Fapta inculpatului  Stan Valentin, care în luna septembrie 2009, în calitate de  şef al Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt,  autoritate fiscală competentă să execute garanţia bancară în cazul neplăţii accizelor care urmau a deveni exigibile în perioada de valabilitate a Scrisorii de Garanţie Bancară,  eliberată de către Banca Transilvania sub nr. 6241/20.07.2009, pentru obţinerea autorizaţiei de operator înregistrat de către SC BRENDING IMPEX SRL, a îndeplinit un act în exercitarea atribuţiilor de serviciu – restituirea scrisorii de garanţie (fără a exista dovezi scriptice de predare-primire) către reprezentantul societăţii Lică Iulian Mirel, prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege – art. 198 din Legea nr. 571/2003, care specifică faptul că scrisoarea reprezenta o garanţie depusă la autoritatea fiscală, încât aceasta să asigure riscul neplatii accizelor exigibile, iar potrivit  normelor de punere în aplicare a legii, garanţiile sunt valabile atât timp cât nu sunt executate de organul fiscal la care este înregistrat operatorul (AFP Drăgăneşti-Olt) şi cât timp nu a expirat termenul de valabilitate stipulat în cuprinsul înscrisului care atestă garanţia, astfel încât, raportat la momentul restituirii la bancă a scrisorii de garanţie-16.09.2009, aceasta întrunea toate elementele de valabilitate, iar prin activitatea funcţionarului public de restituire a garanţiei bancare, fără a exista vreun drept ori vreo obligaţie de restituire înainte de expirarea valabilităţii scrisorii de garanţie, aşadar contrar dispoziţiilor legale menţionate referitoare la garanţie şi executarea acesteia, precum şi a dispoziţiilor prev. în art. 43 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi 86 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, care prevăd că ,,Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice,, organul fiscal competent s-a aflat în imposibilitate de  a putea executa garanţia, ca urmare a neplăţii accizei, în valoare de 219.228 lei, aferentă unor operaţiuni comerciale intracomunitare cu motorină, derulate de către SC BRENDING IMPEX SRL în luna aprilie 2010 (în perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie), astfel încât s-a produs o pagubă bugetului statului, în sumă de 75.326 lei, reprezentând  cuantumul garanţiei bancare, care nu a putut fi executată de către autoritatea fiscală competentă şi totodată s-a obţinut un folos material necuvenit, prin această modalitate, pentru SC BRENDING IMPEX SRL, care a intrat în posesia cuantumului garanţiei bancare, restituind scrisoarea unităţii bancare şi apoi continuându-şi activitatea comercială şi generând prejudicii bugetului consolidat al statului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Ce se va întâmpla și cum vor evolua lucrurile în acest caz, rămâne de văzut. Cert este că asupra instutuției publice planează de acum o umbră de incertitudine cu privire la activitatea angajaților. O pată care pică greu pe umerii reprezentanților instituției.