25 mai, termen limită pentru depunerea a 15 declaraţii fiscale

Joi, 25 mai 2017, inclusiv, este termenul limită pentru mai multe obligaţii fiscale. Este vorba despre depunerea la Administratia Judeteană a Finanţelor Publice, după caz, a nu mai puţin de 15 declaraţii.

0
170

Acestea sunt: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112; Declaraţia privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit, pentru anul precedent, formular 200; Declaraţia privind veniturile din străinătate, formular 201; Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe salarii şi venituri asimilate salariilor, formular 230; Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs, formular 220; Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul în curs, formular 221 ; Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul în curs, Formular 223; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii aprilie 2017, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune, formular 301; Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA, formular 307; Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, din Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, formular 311; Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna aprilie 2017, formular 390 VIES ; Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare, formular 097.Se depune de către: persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.