Dosarul pentru ajutorul de înmormântare, prin poștă sau e-mail

0
535
Reprezentanții Casei Județene de Pensii Olt au făcut precizări privind acordarea ajutorului de deces pe toată perioada stării de urgență, cât și încă alte 60 de zile de la data încetării stării de urgență. Astfel, ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie prin poștă, fie în format electronic:
-cererea pentru acordarea ajutorului de deces, anexa 11;
-copia certificatului de deces;
-copia actului de identitate al solicitantului;
-copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care să ateste calitatea de tutore;
-copia dovezii, declarației pe propia răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionare de deces (factură fiscală, chitanță);
-copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
-copia adeverienței care să certifice că, la data decesului, membrul familiei cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani urma o formă de învățământ.
Plata ajutorului de deces se face prin orice mijloc de plată, cu prioritate prin virament și mandat poștal. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în termen de trei ani calculat de la data decesului.
Documentele vor fi transmise prin poștă la adresa: Slatina, Aleea Tineretului, nr 1A, Olt sau la adresa de mail: pentru pensionari:lacramioara.mitrofan@cnpp.ro , telefon: 0249/411.634, interior 106, iar pentru asigurați: mariana.dobrescu@cnpp.ro, telefon: 0249.411634, interior 113.