Sute de consilieri locali din Olt au și pensie și indemnizație de ales

0
610

Aproximativ 260 de consilieri locali din Olt cumulează în prezent pensia cu indemnizația de consilier local. Și asta întrucât calitatea de consilier local nu poate fi asimilată cu o activitate profesională, după cum nici indemnizaţia aferentă acestei calităţi nu poate fi asimilată cu veniturile realizate dintr-o astfel de activitate. În aceste condiţii, consilierii locali pot cumula pensia cu indemnizaţia la care au dreptul pe durata îndeplinirii funcţiei elective.

De altfel, potrivit articolului 118, alineatul 1, litera e din Legea 263/2010 în sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni.

Conform aceleiași prevederi legislative mai pot cumula pensia cu  veniturile din activități dependente : pensionarii pentru limită de vârstă; nevăzătorii; pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate și copiii, pensionari de urmaș, prevăzuți la art. 84 lit. a) și b). De asemenea, soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități dependente, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct I lit. a) și b) sau pct. II, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. Numărul pensionarilor care cumulează pensia cu indemnizația de consilier local este de 259, a precizat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Olt, Iulian Smarandache. Prin urmare consilierii locali pot lucra în altă parte pentru a-și asigura mijloacele de subzistență și ținând cont de specificul activității lor aceasta are caracter sporadic.