Anunt

0
57

SC KINETO ECHILIBRU CENTER SRL, cu sediul ]n Slatina, str. Aleea Rozelor, nr. 12, pierdut certificat de inregistrare cu seria B 3560046 din 9.06.2017 si doua certificate constatatorii cu nr. 14850 din 18.05.2017.
Le declar nule.