Ședință importantă la CJ Olt

0
762

Consiliul Județean (CJ) Olt se va întruni într-o nouă sedință ordinară joi, 28 februarie, de la ora 11.00. Pe ordinea de zi a sedinței figurează 13 puncte ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

 Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării se numără proiectul de hotarâre privind trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D, dar și cel referitor la aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând educația şi conștientizarea publicului privind gestionarea Deșeurilor.

De asemenea, aleșii județeni vor decide cu privire la constatarea încetării contractului de management pentru perioada asigurării interimatului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, prin decesul managerului și desemnarea directorului interimar al instituției. Tot în cadrul ședinței de joi va fi analizat și raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 și va fi prezentată o informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2018, dar și planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de Poliție Județean Olt în anul 2019.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 28 februarie 2019:  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând educația şi conștientizarea publicului privind gestionarea Deșeurilor;  Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management pentru perioada asigurării interimatului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, prin decesul managerului;  Proiect de hotărâre cu privire la desemnare manager (director) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019“; Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018;  Informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2018; Planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali, din județul Olt, pentru anul 2019.